Skillnaden mellan konst och konsthantverk

Rubriken på denna artikel är egentligen något missvisande, då det inte finns någon tydlig skillnad mellan konst och konsthantverk. Det finns i alla fall inte någon tydligt dragen gräns mellan vad som är konst och vad som är konsthantverk, och alla som är insatta i ämnet har sin egen definition av de två begreppen.

Det som de flesta är överens om är att konsthantverk, till skillnad från exempelvis hemslöjd eller andra former av handarbete, har ett konstnärligt element i sin utformning. Det är också detta som gör att gränsen till konst blir så luddig – om man utformar något konstnärligt, är det då inte ett konstverk?

En begränsning som vissa använder i sina definitioner är att konsthantverk, till skillnad från annan konst, består av bruksföremål eller prydnadsföremål som ljusstakar, koppar och vaser. Den stora variationen av konstföremål, och de många olika uttryck som konst har tagit sig genom människans historia, gör dock att inte heller detta skapar en tydlig gräns mellan de två begreppen. Som om det inte vore tillräckligt förvirrande blandas idag även begreppen ”design” och ”formgivning” in – vad är till exempel skillnaden mellan ett designat bruksföremål och ett konsthantverk? Som ett tydligt exempel på hur svårdefinierbart detta kan vara kan man se på de vaser som finns hos Svenskt Tenn, där konst, konsthantverk och design samspelar.

Att osäkerheten kring dessa begrepp finns även bland ”branschmänniskorna” märktes tydligt vid en utställning på Arkitekturmuseet i Stockholm. I beskrivningen av utställningen stod det att läsa att den bestod av ”nutida konsthantverk från utvalda formgivare och innehåller allt från slöjd till konst”. Där menas alltså att formgivare kan skapa konsthantverk, och att konsthantverk kan betyda både slöjd och konst. Kanske finns det med andra ord ingen skillnad alls mellan konsthantverk och konst.

feather-magazine