En anrik tidning om konst

Konst är inte bara något som hänger på väggarna eller som står utställt på museum, det är också upplevelsen av konst i sig. Om en person är konstintresserad vill han eller hon också läsa om denna uttrycksform, om skaparna själva liksom om konstverken och deras bakgrund och betydelse. Världens äldsta konsttidning heter Art News och läses än idag i över hundra länder. Den publicerades för första gången år 1908 och kommer fortfarande ut fyra gånger om året, liksom har en hemsida som ständigt uppdateras.

Denna amerikanska tidning söker ständigt att utforska konstens värld och man följer trender, skriver artiklar om både gamla och nya konstnärer, uppmärksammar museum och evenemang och håller sig i allmänhet a jour med vad som händer i konstens underbara värld. Man skriver också recensioner av utställningar, böcker och filmer om konst, liksom uppmärksammar auktioner där världens stora konstverk köps och säljs. Läsekretsen ligger på 180 000 personer och det handlar om allt från privatindivider till stora muséer och skolor. Gemensamt är kärleken till allt som har med konst att göra och man har genom åren publicerat bidrag av några av kulturvärldens stora namn, som till exempel Jean Paul Sartre.

feather-magazine