Mysteriet med Mona Lisas leende löst

Den berömda målningen “La Giocconda”, kallad Mona Lisa på svenska, av Leonardo da Vinci har länge fascinerat omvärlden med sitt mystiska leende, som enligt en artikel i tidningen The Independent idag äntligen har lösts.

Man har länge vetat om att målningen med den leende damen är ett prträtt av en kvinna som hette Lisa Gherardini men man har aldrig förstått varför hon ler som hon gör. Är hon glad eller ledsen, är hon finurlig eller är det ett leende målat för att förmedla ett visst budskap?

Nu har en grupp forskare vid Freiburgs universitet löst mysteriet genom att genomföra ett relativt enkelt experiment där man visade ett antal manipulerade bilder av leendet, liksom en bild som var den rätta. Försökspersonerna fick alla gissa vad de olika leendena betydde och de manipulerade bilderna visade olika typer som sarkastiska och sorgsamma leenden. Varje gång man kom till det riktiga leendet var dock hela 97% helt övertygade om att det handlar om ett glatt leende när det gäller Mona Lisa. Försöket gjordes om och om igen och varje gång var resultaten de samma, vilket anses vara ett bevis på att den leende damens uttryck nu är förklarat.

feather-magazine