Konstnär, autistisk och bara barnet

Det har länge varit ett känt faktum att konst inte bara är till för skönhet eller debatt, utan även för att få människor att må bättre, oavsett om det handlar om konstnären själv eller konstverkets betraktare. Konstens terapeutiska egenskaper har används av psykologer och psykoterapeuter i många årtionden och man har konstaterat att autistiska människor som målar får en unik relation mellan sig själva och sin konst. Där vanliga ord och handlingar inte alltid kan lugna eller trösta en autistisk person kan möjligheten att skapa konst ge personen precis det som behövs.

Femåriga Iris från Storbritannien är ett karaktäristiskt exempel på detta med en stor skillnad: hennes tavlor säljer för höga summor och hon anses idag vara något av ett fenomen inom konstvärlden. Iris, som sedan tidig ålder diagnosticerades med autism efter att hennes föräldrar upptäckt att hon inte riktigt var som anda barn, målar otroligt vackra tavlor som liknas vid Monet och impressionism. Ljusa mönster med lätta tag i drömska kombinationer som både hypnotiserar och skänker glädje. Efter att bilder på Iris konst publicerats i sociala media fick den en enorm respons och pengarna som kommer in gå dels till Iris utveckling, liksom till välgörande ändamål associerade med autism.

feather-magazine