Konst, konstig, kunnig, kan

Människan har sysslat med olika konstformer sedan urminnes tider, vilket kan bevittnas i de fantastiska grottmålningar och skulpturer från grottmänniskornas tid. Det är som om människor alltid har haft ett djupt behov av att uttrycka sig genom konst, att avbilda sina bedrifter och sitt samhälle, liksom att skapa skönhet och någonting utöver det vardagliga och pragmatiska runt omkring sig.

Idag finns det ett stort antal konstformer som skänker skönhet och glädje, provocerar, uppmuntrar till tankar och debatt och som alltid håller konsten aktuell. Men vad betyder egentligen konst och vad uttrycker den rent praktiskt? Precis som med alla vetenskaper och skolor har konstvärlden sin egen vokabulär som börjar med själva ordet ”konst”. Vad menar man med ordet och varifrån kommer det?

Eftersom svenska är ett germanskt språk så är det ganska lätt att spåra ordet konst och man hittar den i forntyskans ”kunst”, som betyder att kunna. Det finns många ord relaterade till detta i den moderna svenskan och de har alla gemensamt att de har med en människas vetskap och skicklighet om något att göra: att kunna, kunskap, konstnär, konst och svartkonst, till exempel.

Ursprungligen så menade man med konst allt hantverk som en person var duktig på så det kunde handla om allt från att sticka ett par sockor till att konstruera ett stilfullt tabernakel i en kyrka. Med tiden kom dock ordet att syfta mer på det som krävde stor skicklighet, varav en konstnär betecknade en individ som hade särskilt kunskap om något. Med det blev konst ett begrepp för saker som måleri, skulptur och speciella insikter som levnadskonst eller svartkonst. Man var expert, med andra ord. Detta återspeglas kanske framförallt i det svenska verbet “att kunna”, vilket används från tidigt ålder då ett barn till exempel “kan själv” och att man använder det för att beteckna allt som är möjligt eller omöjligt: “Jag kan träffa dig i morgon” eller “Jag kan inte dansa”. Alla meningar och uttryck som har med ordet att göra uttrycker alltså att “kan” är eller inte är i position att utföra något. En person som är konstig betydde från början att han var skicklig!

Det moderna sättet att använda ordet konst handlar idag mer om uttrycksfullhet och vision än rent kunnande. Att vara en uppskattad målare betyder inte nödvändigtvis att man är skicklig på att rita och sätta penseln på duken, utan betyder att man har något att uttrycka med sin konstform.

feather-magazine